תקנון האתר
16098
rtl,page-template-default,page,page-id-16098,page-child,parent-pageid-15319,woocommerce-no-js,unknown,wp-accessibility-helper,accessibility-contrast_mode_on,wah_fstype_script,accessibility-underline-setup,accessibility-location-right,mega-menu-top-navigation,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive

תקנון

בס"ד

 

ברוכים הבאים לאתר המכירות דן שלדןלהלן : "האתר") השייך ל דן שלדן בע"מ ( להלן: "בעל האתר" לפי העיניין ).  אתר האינטרנט "דן שלדן " אשר מופעל  ע"י בעל האתר, משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים ע"י ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, באתר מגוון רחב של מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים.

 

הקניה והשימוש באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. 
 

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

 1. כללי

 

1.1   תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך ורק לצורכי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים כאחד.

1.2   הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש, רכישה והזמנה שיעשו על ידי המשתמש ( להלן: "מבצע הפעולה") באמצעות האתר. ויהווה הסכם מחייב בינך לבין דן שלדן.

1.3   הנך מתחייב לקרא הוראות תקנון זה, בטרם שימוש, רכישה והזמנה ישירות מהאתר ו/ או רכישה טלפונית שיעשו ע"י מבצע הפעולה. מודגש כי עצם שימוש, רכישה והזמנה תהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד הלקוח ומבצע הפעולה כי קרא הוראות תקנון זה, הבין והוא מסכים להן.

1.4   רישומי המחשב של דן שלדן בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות

ולפרטי הפעולות.

1.5   הגלישה באתר דן שלדן  ו/או רכישת מוצרים או שירותים דרך האתר ו/או רכישת מוצרים טלפונית ו/או רכישה ישירות מהחנות ברח' חיים גרינברג 3 פתח תקווה, שהופנו דרך האתר( להלן:"פעולה") אשר מוצעים למכירה באתר זה ו/או הופנו אל החנות ברח' חיים גרינברג 3 בפתח תקווה, דרך אתר זה והוצא להם מוצר שלא מופיע באתר זה, מהווה את הצהרת והסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי תקנון זה, וכי לא תהא לו ו/או מי מפעיליו ו/או מי מטעמם כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו לפי תקנון וכללי השתתפות אילו. במידה והמשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה, אזי המשתמש באתר זה מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר זה ו/או כרכישה טלפונית ו/או כרכישה פיזית בחנות ברח' חיים גרינברג 3 בפתח תקווה.

1.6   רשאים להשתתף במכירות המוצעות באתר זה: כל תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות.

1.7   דן שלדן שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירותו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או לבטל השתתפות של גולשים אשר התנהגותם אינה הולמת ושאינה לפי כללי ההשתתפות באתר זה.

1.8   לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של דן שלדן באמצעות אתר האינטרנט תחת הכותרת "צור קשר" או טלפונית בטלפון 03-9131350 בשעות פעילות שירות הלקוחות, נציגנו ישמחו לעמוד לשרותכם על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

1.9   אופן משלוח המוצרים הנרכשים דרך אתר זה יבוצעו באמצעות שירות שליחים עד הבית, או בכל דרך אחרת אשר דן שלדן תקבע, לשיקול דעתה בלבד.

1.10בכל הנוגע לקישוריות ("לינקים") המופיעות באתר לאתרים אחרים, דן שלדן לא תשא כל אחריות

לתוכנם של אתרים אחרים, למידע המתפרסם בהם, או לכל פרט אחר הקשור עמם.  דן שלדן  לא תהייה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה מהמידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות מאתר דן שלדן.

1.11דן שלדן רשאית לשנות את תנאי התקנון מדי פעם בפעם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, באמצעות פרסום התקנון המתוקן באתר.

1.12חרגה החברה מהוראות תקנון זה במקרה או במקרים מסוימים ע"פ שיקול דעת, לא יצור הדבר תקדים

       מחייב בכל צורה שהיא, ולא יהיה בכך כדי לחייב את דן שלדן לפעול בדרך דומה בכל מקרה אחר.
1.13 דן שלדן ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ותאור מוצרים באתר בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. רכישת מוצרים ושירותים

 

2.1. המכירות של המוצרים והשירותים באתר דן שלדן הינם במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

2.2    הליך השלמת המכירה מותנה באישור שהמוצר המבוקש קיים במלאי דן שלדן בעת השלמתה. בנוסף, רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, נפעל בהליכי אספקת המוצרים. במידה והמוצר לא קיים במלאי תישלח הודעה באמצעות האינטרנט ללקוח ו/או באמצעות הטלפון. במקרה כזה יזוכה מבצע הפעולה בסכום ששולם.

2.3. דן שלדן לא תהיה אחראית על נזק ישיר או עקיף שיגרם למבצע הפעולה עקב אי קבלת המוצר המבוקש,

       עקב חוסר במלאי.

2.4. מחירי המוצרים באתר זה כוללים מע"מ, אלה אם צוין אחרת בעמוד המכירה.

2.5. דן שלדן לא תתחשב בהזמנות אשר לא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן חלקי או משובש, ו/או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי דן שלדן. הזמנות ועדכונים הנעשים ע"י מבצע הפעולה חייבים להיקלט במחשבי דן שלדן באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים והמידע הנדרשים. כל הזמנה שנקלטת במערכת מקבלת מספר סידורי, אולם אין בקבלת מספר סידורי זה בכדי לאשר קבלת ההזמנה, שכן אישור כזה כפוף לבדיקות שונות שעורכת דן שלדן.

2.6  דן שלדן  עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק לגולשים באתר זה את מרבית המידע לצורך החלטה לגבי קניית המוצר וכי *תמונות וסרטונים הינם להמחשה בלבד*! * ט.ל.ח*! במקרה שבו קיים הבדל בן פרטי המוצר בכתב לבין התמונה ט.ל.ח. (כגון: צבע המוצר) ו/או סירטון הדגמה (כגון: מלל תוכן הדיבור בסרטון) המתפרסמים באתר,הנתונים בכתב הם המחייבים ט.ל.ח..  דן שלדן ו/או מי מטעמה רשאית לשנות את הנתונים ופרטי מוצרים באתר בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.   *התמונות המוצגות באתר זה הן לצורך המחשה בלבד* *ט.ל.ח.*, ואינן מחייבות את דן שלדן ו/או מי מטעמה.

2.7. יובהר ויודגש, כי השלמת הליך מכירה, מותנה בתשלום מלא, באישור, ובכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי

       בעת השלמת ההליך.

2.8 עם זאת, עלול להיווצר מצב, ובו לאחר תום הליך המכירה, יתברר כי המוצר חסר מן המלאי של דן שלדן או איננו זמין. במצב כזה, רשאית דן שלדן לבטל את המכירה ולהשיב לקונה את כספו אם בוצע תשלום בפועל, כל זאת בהודעה שתיעשה באמצעות הטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני של  הקונה.
2.9 ואולם, אם יתברר שמסיבות כלשהן המוצר שהוזמן אינו קיים במלאי, תקבל הודעה בטלפון או במייל, במקרה כזה תהה "דן שלדן" רשאית להציע לך מוצר חלופי, במידה ותקבל את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. במקרה ולא תהייה מעוניין במוצר חלופי, תהה זכאי לסרב לקבלו, ובמקרה זה תבוטל הזמנתך ו"דן שלדן" תמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר ככל ששולם. למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור, לא תהה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג כלפי "דן שלדן" ו/או מי מטעמה בגין העדר מלאי כאמור, לרבות בגין אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוהה יותר וכיו"ב.

 

 1. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

3.1   כדי לרכוש מוצר או שירות באתר דן שלדן  הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצעו העסקה, כגון שם ,כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון, מספר תעודת זהות ומספר כרטיס אשראי.

3.2   דן שלדן ו/או מי מטעמה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם, אלא אם כן נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה, דן שלדן תאפשר גישה למידע רק לאילה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

3.3  דן שלדן נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת במקרים שאינם בשליטת ו/או הנובעים מכוח עליון, חברת דן שלדן לא תהה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף ו/או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

3.4   טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות ( להלן: "פעולה" ) נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי, מס' תעודת זהות ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע פעולה (להלן: "הלקוח" או "מבצע הפעולה") כדי שהפעולה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים. אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

3.5   דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עברה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

3.6   חשוב להבהיר כי ההרשמה לאתר דן שלדן מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות אתר דן שלדן, אשר נמנים על תפוצת הדיור הישיר ומשלוח הודעות בגין מבצעים והנחות.

3.7   התנאי המוקדם לתוקף רכישתו של המשתמש טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות אחד ו/או יותר או באתר זה הנו, אישור של חברת כרטיס האשראי לעסקה שביצע ולגביה.

3.8    דן שלדן שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר, מידע אודות הרגלי הקניה שלך

מוצרים שרכשת, מוצרים בהם הבעת עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב"עוגיות" (Cookis  ).

3.9   דן שלדן רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך

בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.

3.10  דן שלדן תהייה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים ובלבד שאין הנתונים

       מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

3.11  דן שלדן מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה, על מנת לשמור על

       סודיות פרטי המשתתפים במכירה ולאבטח את המידע הנשמר באתר זה. עם זאת מאחר שמדובר

       בסביבה מקוונת אין באפשרות  דן שלדן להבטיח באופן מוחלט מניעת חדירות למחשביו או חשיפת

       המידע האגור בהם, ככל ובמידה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע השמור-לרבות מידע שנאגר

       אודות מציעים – או להשתמש בו לרעה, הנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי

       אתר דן שלדן ו/או מי מטעמה.

 1.     אספקה והובלה

4.1   דן שלדן  היא שקובעת את אופן ההובלה והאספקה לפי שיקול דעתה בלבד. זמן האספקה הינו אך ורק בימי עסקים בלבד. והם: ימים א' – ה' בין השעות 08:00-16:30 ואינו כולל ימי ו' ,שבתות, ערבי חג, חול המועד וחגים. הזמנות שבוצאו בימי חמישי עד שבת יחשבו כאילו הוזמנו ביום ראשון וזמן האספקה יתחיל מצהרי יום ראשון. הזמנות שהוזמנו בערבי חג, חגים וחול המועד, זמן האספקה יתחיל אחרי החג ביום העסקים הראשון.

4.2    דן שלדן אינה אחראית לכל איחור או עיקוב באספקה ו/או לאי-אספקה אשר נגרמו מאירועים שאינם

בשליטתה ו/או כתוצאה מכוח עליון לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של דן שלדן בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שיגרמו עקב מעשה או מחדל של דן שלדן ו/או מי מטעמה בהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. דן שלדן ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

4.3  באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים

        ללקוחות במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עימם מראש.

4.4   דמי המשלוח המפורטים באתר במידה וקיימים, אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל ו/או אספקה אקספרס.
בנוסף, למקומות גבוהים ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה ו/או הובלה מחוץ לישראל ו/או אספקה אקספרס תהה דן שלדן רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה בהתאם לו תחול כל עלות ההובלה במלואה, על הלקוח מבצע ההזמנה בפועל.

4.5  בעת אספקת המוצר רשאית החברה ו/או מי מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס

       האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

4.6 מבצע הפעולה יהיה רשאי לאסוף את המוצר ממשרדי החברה. הרוכש יציין במקום הייעודי במהלך

       תהליך הרכישה כי ברצונו לבצע איסוף עצמי של המוצר ממשרדי החברה. על מנת לעשות כן, יצור הרוכש קשר עם שירות הלקוחות של דן שלדן ויתאם מראש את מקום ומועד האיסוף. איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה.

      יש לציין כי האחריות על המוצר בזמן ההובלה העצמית של הלקוח תהא על הלקוח בלבד ולא על

      דן שלדן ו/או מי מטעמה. 
4.7 התקנון של  של כל גוף באמצעותו דן שלדן ו/ או מי מטעמה, מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל   אספקה /הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. יודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית או עד מקום העבודה. 

4.8 יש לציין כי זמני האספקה ו/או ההובלה של המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים

      רק את חישובם של משלוחים רגילים (משלוח רגיל נחשב: לחבילות במשקל שלא עולה על 20 ק"ג. כל מישלוח שעולה מעל 20 ק"ג או משלוח משטח או משלוח באורך חריג מעל 1.5 מ' יחשב כמשלוח חריג)  ולאזורים רגילים כגון: ערים מרכזיים וכדו' וזאת בימים שהם ימי העסקים ( ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חול המועד וימי חג). משלוחים ואספקה למקומות חריגים כגון:  אילת, ישובים מרוחקים , קיבוצים, מושבים, בסיסים צבאיים, ישובים מעבר הקו הירוק וכל יישוב שהוא לא עיר מרכזית יתכן עיקוב באספקה ולמבצע ההזמנה/הלקוח לא תהה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג כלפי "דן שלדן" ו/או מי מטעמה לגבי עיכוב באספקה.
4.9   אספקה אקספרס תוך 48 שעות תתבצע כאשר ההזמנה נעשתה עד השעה 11:00 בבוקר וזאת בימי ראשון,

       שני, שלישי ורביעי בלבד ובתנאי שאילו ימי עסקים רגילים ולא: ימי ו', שבתות, ערבי חג, חול המועד וימי חג. הזמנות שבוצעו

      בימים חמישי עד שבת יחשבו כאילו נעשו ביום ראשון וזמן האספקה יחל בצהרי יום ראשון.

      במידה והמוצר חסר במלאי, הודעה תינתן ללקוח וזמן האספקה יחושב מרגע שליחת המוצר ללקוח.

      ***אספקה אקספרס*** תתבצע לישובים המוגדרים ברשימת הישובים של חברת השליחויות בתוספת חיוב לאספקה אקספרס. כ  למשלוח לכתובת אחרת ו/או לאזורים חריגים יחויב בתוספת חיוב לאיזור חריג ויסופק בהתאם לתקנון חברת השליחויות ודן שלדן האחראית  עלתפעול אתר זה.

4.10 תשלום דמי המשלוח יחויבו בנפרד או יחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים רשאית  דן שלדן לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
 איסוף עצמי:
עליך לתאם מראש איסוף עצמי. תיאום האיסוף יבוצע בטלפון האמור מול החנות/הספק לפחות 48 שעות לאחר ביצוע ההזמנה.
***איסוף עצמי יבוצע ע"י בעל כרטיס האשראי בהזמנה ובהצגת ת"ז וכרטיס האשראי, בלבד ! ***
 

 

 1.    אחריות

5.1   דן שלדן לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה
דן שלדן מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.
דן שלדן לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה

5.2 דן שלדן עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו ורציפותו של שירות אתר המכירות. למרות מאמציה ומאחר ומדובר בסביבת עבודה מקוונת,דן שלדן אינה  מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, ואינה  מתחייבת כי יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. דן שלדן לא תשא במישרין או בעקיפיןבאחריות כלשהי לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות כל מקרה בו הצעתך לאהתקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה

5.3 השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS ) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דן שלדן בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו  ודרישותיו.

5.4    דן שלדן ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות במישרין ו/או בעקיפין למוצרים. טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני. המסופקים באתר ו/או בחנות לאחר מכירתם, לרבות לתיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, והאחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על היצרנים/יבואנים/משווקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. אחריות הלקוח לשמור העתק חשבונית למשך תקופת האחריות. מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר. בנוסף מבצע הפעולה יהיה אחרי לשמור את החשבונית או העתק שלה לתקופת האחריות החלה על המוצר.

5.5     דן שלדן  ו/או מי מטעמה לא תהייה אחראית על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח ו/או מבצע הפעולה ו/או מי מטעמו.

5.6     דן שלדן ו/או מי מטעמה לא תשא באחריות כלשהי לטיבם, איכותם, עמידותם ותכולתם של המוצרים בעקיפין או במישרין.

5.8     דן שלדן ו/או מי מטעמה לא תהייה/תשא אחריות כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.

5.9   דן שלדן ו/או מי מטעמה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו/או הובלתם ו/או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.
 

 1. ביטול רכישה/עסקה

6.1 בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ('להלן: "חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב באמצעות פקס ו/או הדואר האלקטרוני  ישירות לחברה עד 14 יום ממועד קבלת  המוצר בפועל או מקבלת מסמך הגילוי ( המאוחר מבניהם) ובצירוף החשבונית המקורית.*** ביטול עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב ל"דן שלדן" באמצעות שליחת הודעה מכרטיס הלקוח שלך ו/או באמצעות פקס' 03-9131377

6.2 לשם נוחות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע: 
6.2.1  ברכישה של נכס/מוצר: מיום עשית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג' (ב') לחוק הגנת הצרכן לפי המאוחר מבניהם.במידה והטובין יוצר במיוחד עבורך, יחול סעיף 14 (ג) סעיף קטן (ג): טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן ועל כן לא יהיה ניתן לבטל את ההזמנה לאחת התחלת תהליך היצור.
  6.2.2 ברכישת שירות: בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות  2 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להנתן.   
    6.2.3  ברכישת פרטים מסוימים, לא יוכל מבצע הפעולה לבטל העסקה, העל כאמור בסעיף 14ג' (ד) לחוק הגנת הצרכן. 

6.3 ביטול שלא עקב פגם: במקרה של ביטול העסקה/רכישה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי המציע – תתבקש להחזיר את הנכס למוכר במקום שבו הוא מנה  את עסקיו. יובהר ויודגש, כי ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב למוכר באריזתו המקורית, שלם ולא  נעשה בו כל שימוש ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא, ולא בוצעה בו  הרכבה שהיא. תחזיר דן שלדן למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, תבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה  ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס/המוצר  נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לספק במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.מובהר בזאת כי מבצע הפעולה  יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהספק ו/או "מדן שלדן" לחברת השילוח .  דעו: החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשותכם, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של "דן שלדן" לתבוע את נזקיה בשל כך.
על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק
ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

6.4 ביטול עקב פגם: במקרה של ביטול מבצע העסקה עקב פגם בנכס נושא חוזה או עסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת דן שלדן, תחזיר דן שלדן למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אתו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידימבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא תגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם. קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות החברה במשרדיה.

את המוצר יש להחזיר על כל חלקיו ובאריזתו המקורית, החזרת המוצר היא תנאי להשבת סכום העסקה.

6.5 דן שלדן שומרת לעצמה את הזכות עקב תוצאות הביטול לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך הנכס פחת

      כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

6.6 האמור בסעיף זה לא יחול על המוצרים והשירותים הקבועים בסעיף 14 ג' (ד') לחוק הגנת הצרכן.

6.7  דן שלדן תעשה ככל שביכולה על מנת לסייע ללקוח בהליך החזרת המוצר ואו השירות.

 

 

 1. ביטול מכירות מצד אתר דן שלדן ו/או העסק
  7.1 דן שלדןשומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

7.1.1          אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

7.1.2          אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הזמנה מסוימת.

7.1.3          במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת דן שלדן את המשך המכירה ביצועה או השתתפות  מספקת   בה.

7.1.4          במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או נפלה טעות קולמוס בין אם  במחיר במוצר  ובין אם בתאור המוצר ו/או  טעות בהזנת הנתונים של המזמין, רשאי המוכר/החברה לבטל את הרכישה הספציפית.

7.1.5         בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

7.1.6         דן שלדן ו/או האתר ו.או העסק רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה.
באם אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה ו/או הזמנה, רשאים החנות ו/או דן שלדן  ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך . הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

              7.2     הנך מצהיר בזאת כי והיה והחברה תבטל את המכירה כאמור לעיל, לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה  ו/או תביעה נגד דן שלדן ו/או מי מטעמה.

 

 1. 8.   תמורה ואמצעי תשלום

8.1 חיובך בסכום לתשלום יתבצע באמצעות חשבון כרטיס האשראי שלך, אשר את פרטיו תזין באתר בדף התשלום המאובטח ו/או

תעביר לנציגת השירות במרכז ההזמנות של דן שלדן.
8.2 בכל מקרה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את כל התחייבויותיך, תבוטל קנייתך, המוצר לא

יסופק לך ותחויב בדמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן.

8.3כל תשלום אשר לא יפרע במלואו ובמועדו, ישא ריבית והצמדה בשיעור המרבי הנהוג באותה עת בבנק

אוצר החייל בע"מ ביחס לאשראי שקלי על משיכות חריגות ( להלן: "הריבית החריגה"). כן יחויב הלקוח בתשלום  לדן שלדן בגין הוצאות גביה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד, שהוציאה  דן שלדן ו/או מי מטעמה לצורך גבית חובך. יובהר, כי הריבית החריגה מגלמת בתוכה גם את רכיבי ההצמדה.

 

 1. תנאים נוספים / קניין רוחני

9.1   אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של דן שלדן ו/או מי מטעמה.

9.2   אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב מטעמם החברה.

9.3   מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם דן שלדן וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר ( בין אם נרשמו ובן אם לאו) – הנם כולם רכושו של דן שלדן בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.

9.4   אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר( לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב ו/או להפיץ נתונים אילה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.בלא קבלת רשותה המפורשת של  דן שלדן ושחר כלים מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין הקניין הרוחני.

9.5   דן שלדן תהא רשאית לשלוח למשתמש הודעות בדואר אלקטרוני, ב- SMS, MMS, לטלפון נייד ולטלפון נייח, לפנות למשתמש בכל דרך, בכתב או בע"פ בכל מידע, כולל בדבר מבצעים.

9.6   רשימת הספקים המופיעים באתר אינן בבעלות החברה ואינן פועלות על ידי האתר. המוצרים באתר הם באחריות הבלעדית של הספקים. אלא אם נכתב אחרת. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים, בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה קבוצתית ו/או בכל דרך מכירה אחרת, טיבם ואיכותם נמסרו ע"י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.

 

10    דין ושיפוט
10.1 הדין החל על הפעולות באתר ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת – תהיה בבתי המשפט של מחוז פתח- תקווה בלבד, הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

 

 

 

שינוי גודל פונט
ניגודיות